פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 Tehnikal Support

Layanan Bantuan Untuk Tehnikal tentang penggunaan layanan kami

 Bagian Administrasi

Hanya Untuk konfirmasi pembayaran

 Marketing

Bagian Penjualan Umum

 Affiliate Program Umum

Bantuan Umum Tentang Program Affiliate, Ini Juga Menjadi Tempat Konsultasi Strategi Pemasaran

 Abuse Dep

Hanya diperuntuhkan untuk penyalahgunaan layanan

 Transfer Hosting Gratis

Tiket Ini Hanya Untuk Bantuan Transfer Hosting Dengan Syarat Ketentuan https://www.ardetamedia.com/transfergratis.php